UTBILDNINGAR OCH KONSULTATIONER INOM ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖRÄTT

Seminarier  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarierna genomförs i arbetsrättens olika delar, som heldags eller halvdagsseminarier, och anpassas efter behov och önskemål.

Exempel på ämnesområden:

  • Tidsbegränsade anställningar
  • Saklig grund/personliga skäl
  • Saklig grund/arbetsbrist
  • Omplacering
  • MBL

- ”viktigare förändring ”/ verksamhetsfallet
   Vad är ”viktigare förändring” ?

- ”viktigare förändring ”/ individfallet
   Vad är ”viktigare förändring” ?

- Sekundär förhandlingsskyldighet

  • Introduktion till Svensk arbetsrätt, på engelska

          - engelskspråkigt utbildningsmaterial

          - stort utrymme för frågor och diskussioner, referenser till EU-rätten 

Konsulttjänster

Konsultationer avseende nedskärning/nedläggning/övergång av verksamhet, omorganisation och personärenden enligt LAS.

Jag kan även hjälpa er med avtalsskrivning och alla typer av förhandlingar med fackliga organisationer.

 

 

Ta gärna kontakt i ett tidigt skede

för bästa möjliga hjälp

på telefon 070-732 35 43 eller

info@arbetsrattsspecialisten.se

 

Välkommen !