UTBILDNINGAR OCH KONSULTATIONER INOM ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖRÄTT

Företagsanpassade arbetsrättsutbildningar 

Dessa utbildningar vänder sig till chefer, personalchefer, personer med personalansvar och fackliga företrädare, och kan anpassas utifrån deltagarnas behov och förkunskaper.Utbildningarna genomförs som föreläsningar där det lämnas stort utrymme för diskussioner, frågor och praktiska exempel.

Uttbildningarna kan anpassas till gällande kollektivavtal
inom olika avtalsområden

 

 


 

"Praktisk arbetsrätt"

Denna tvådagars utbildning vänder sig till alla som arbetar med arbetsrätt i organisationen, och är en heltäckande genomgång av arbetsrättens grunder. Den ger dig praktisk kunskap om hur du går tillväga i olika slags vanligen förekommande personalfrågor. 

Många praktikfall. Innehållet nedan kan anpassas till era behov.

Kursinnehållet:

 • Kort om det arbetsrättsliga systemet
  - lag och avtal
 • Anställningsavtalet
 • Anställningsformer
 • Anställningens upphörande
  - uppsägning och avskedande mm
 • Arbetsbrist kontra personliga skäl
 • Omplacering
 • Turordningsregler
 • Företrädesrätt till anställning
 • Kollektivavtal
 • Medbestämmande i arbetslivet (MBL)
 • Föreningsrätt
 • Information och förhandling
 • Tolkningsföreträde
 • Vetorätt
 • Diskriminering
 • Föreningsrätt
 • Förhandlingsskyldighet
 • Tolkningsföreträde
 • Kollektivavtal
 • Informationsskyldighet
 • Vetorätt
 • Diskriminering
 • Relevanta AD-domar 

 

 


 

Välkommen att kontakta oss på 070 - 732 35 43

eller info@arbetsrättsspecialisten.se