UTBILDNINGAR OCH KONSULTATIONER INOM ARBETSRÄTT OCH ARBETSMILJÖRÄTT

Allmän arbetsrätt 

Allmän arbetsrätt reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt förhållandet mellan parterna på arbetsmarknaden (arbetsgivarförbund och fackförbund). Detta styrs formellt av och samspelar mellan flera olika lagar och kollektivavtal på central nivå.

De viktigaste lagarna är Lagen om anställningsskydd, Medbestämmandelagen samt Förtroendemannalagen. Tvister om tillämpning prövas ytterst av Arbetsdomstolen.

Undvik felaktiga beslut och dyra processer genom att kunna regelverket och hantera det på rätt sätt.

 

Arbetsrättsspecialisten erbjuder både öppna och skräddarsydda utbildningar, för både större och mindre grupper, allt från grundläggande praktisk arbetsrätt till fördjupning i arbetsrättens olika delar. Allt efter era behov och önskemål. 

MER INFO